Experimenten met proza/poëzie en gender Wintertuin Chapbooks is een serie uitgaven gekoppeld aan ontwikkeltrajecten voor schrijvers. Onlangs verscheen Blijf de kou wegstrijken van Chris Lomans. Het gaat over een groep