Of: Filosofen kunnen soms beter bedrijfskundige casussen oplossen dan bedrijfskundigen Waar zou een filosoof aan denken in een tijd van big data? Misschien dat het consumentisme nu echt het einde