11 april jl. hield Dennis de Gruijter een zogeheten ‘Kroegcollege’ over de Tsjechische filosoof Jan Patočka in een kroeg aan de Zwaanshals te Rotterdam. Daar wilde ik bij aanwezig zijn