Hoewel Nina Nannini veel positieve geluiden te horen krijgt uit de bibliotheekwereld lezen wij alleen maar negatieve reacties op het besluit van NBD Biblion om in het vervolg de aanschafsuggesties