De dagen jankten Bepaalde traditionele opvattingen over kunst blijken in brede kring onuitroeibaar. Kunst is een schilderij of beeld, dat ‘moet lijken’, literatuur het schrijven van pathetische zinnen. Beide overtuigingen