In Leeuwarden op het Fryske Boekefeest is zojuist bekend gemaakt dat Einum van Koos Tiemersma de Gysbert Japicx-priis 2015 heeft gewonnen. Het boek van Tiemersma, geschreven onder het pseudoniem Froon