Jordi Lammers, student Nederlands aan de Radboud Universiteit en dichter, betoogt vanochtend in de Volkskrant dat de CPNB er nog steeds, ten onrechte, van uitgaat dat mannen beter schrijven dan