Hoorcolleges ‘Hoe naarstig men het onderwijs ook verbetert, je zult altijd lui houden die echt iets willen leren,’ schrijft Jean Pierre Rawie in Verstrooid van schoot, een bundeling van zijn