Niet denken maar doen Sommige anekdotes zijn zo aanstekelijk dat ze een eigen leven gaan leiden. Zo gaat het verhaal over de ontmoeting tussen Alexander de Grote en de cynische