Maar u moet leren om niet in opstand te komen tegen het onvermijdelijke Vorig jaar december bezocht ik samen met Rieuwert, redacteur van Tzum – hij leest altijd mijn stukken,