Do draachst de leafde oan / jij draagt de liefde aan is de titel van de ruim opgezette bloemlezing die vanmiddag in Tresoar in Leeuwarden ten doop werd gehouden. Dat