Als je een beetje wilde meetellen in de hogere kringen en in kunstenaarskringen, dan maakte je in de 17e eeuw als jongeman een ‘grand tour’. De reis ging naar Italië