Seks in de Hofstad Satire is meestal niet lang houdbaar omdat de context spoedig verandert of zelfs verdwijnt. Een roman met een satirische benadering moet dan ook nog andere kwaliteiten