‘De Friese literatuur is uitdrukking van de eigenheid van Fryslân’ Zolang de boom bloeit, een nieuwe geschiedenis van de Friese literatuur is volgens het nawoord ondermeer bedoeld voor leerlingen en