Drie dichters, dichteressen om preciezer te zijn, maken kans om de eerste Jonge Dichter Des Vaderlands (JDDV) te worden. Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie, Kenza Bolsius uit Amsterdam en Joanne