Niets menselijks was de middeleeuwer vreemd Er zijn weinig historische catastrofes literair zo bezongen als de pestgolf die halverwege de veertiende eeuw door Europa trok. Begrijpelijk, veel ingrijpender rampen heeft