Het Boekenweekgedicht van Tsead Bruinja is er al in het Fries, Nederlands, Achterhoeks, Gronings, Drents en nu ook Zuid Afrikaans. Ingrid Glorie vertaalde het gedicht en Karin Hougaard leest het voor.