Een belangrijke studie Nederlandse topambtenaren schreven in de zomer van 1940 aan de Duitse bezettingsmacht dat er in Nederland geen ‘Joods vraagstuk’ bestond. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden