NBD Biblion maakt op haar site bekend dat het tijdschrift Leesgoed aan het einde van het jaar stopt. Leesgoed is een van de weinige bladen over jeugdliteratuur en bestond sinds