Intense misère onthuld Maar een enkele auteur die rond 1900 actief was wordt nu nog gelezen. Louis Couperus, Marcellus Emants, Jacob Israël de Haan en Lodewijk van Deyssel zijn zo