Loof De Heer en al haar werk Strip Holland Strip heet het overzichtswerk van de eerste Stripmaker des Vaderlands, Margreet de Heer, die het ambt vervulde van 2017 tot 2020.