Criticus Mark Cloostermans schrijft niet meer voor Winq. Dat komt omdat het blad wel heel erg traag betaalt voor de stukken die geschreven worden. Cloostermans vermoedt dat het bedrijf Media