Heisa in Vlaanderen waarbij twee Tzum-prijswinnaars totaal tegengestelde posities innemen. Yves Petry verdedigt de benoeming van de Mia Doornaert als voorzitter Vlaams Fonds voor de Letteren, Jeroen Olyslaegers, als een