De plicht tot optimisme in een veranderende wereld In historische overzichten van de Westerse wijsbegeerte behoort Leibniz (1646 – 1716) samen met Descartes en Spinoza tot de grote denkers van