Bloedend hart (een persoonlijke geschiedenis in 50 en enige Nederlandse levensliederen). Een leuke vraag voor dode kroegmomenten: ‘welke Nederlandstalige smartlap vat de tragiek van je leven totnogtoe het best samen?’