Een schouwspel van geluiden, kleuren, bewegingen en vormen Deze woorden legt de Turkse dichter Nâzım Hikmet zijn protagonist in de mond in de oorspronkelijk in 1936 verschenen tekst Het epos