Meer van hetzelfde, of toch iets anders? De mens als schakel tussen verleden en toekomst, een schakel in de enorme rij voorvaderen en nakomelingen. Het zijn de woorden van debutante