De boekverkoper en bibliofiele uitgever die uitweek naar New York Het kleinste boekje in mijn boekenkast meet 80 bij 118 mm en is 7 mm dik. Het bevat vijftien bedrukte