Op zoek naar geluk Mensen zijn betekenisdieren: zij kunnen niet leven zonder betekenis. Paul van Tongeren zegt liever: mensen zijn betekenis-wezens, in het boek Het wonder van betekenis; Op zoek