Een stukje geromantiseerde Spaanse geschiedenis In een roman mag alles, toch? Nou, daarover is niet iedereen het eens. Enkele jaren geleden woedde er bijvoorbeeld in Frankrijk een hevige polemiek tussen