Broedmachines Dit jaar kwam De testamenten van Margaret Atwood uit, het vervolg op Het verhaal van de dienstmaagd uit 1985. Het meer dan dertig jaar oude boek was weer in