Periodiek vraagt de Times Literary Supplement aan literaire critici welk boek het verdient om opnieuw ontdekt en herdrukt te worden. In het eerste nummer van 2020 (3 januari, nummer 6092)