Trump Wie ooit wel eens potlood, stift, kwast, pen of etsnaald ter hand heeft genomen kan niet anders dan volkomen lamgeslagen het werk tot zich nemen van Siegfried Woldhek, die