In een ideale wereld zou ik geen interviews geven […]  Het is zelfs aangenaam dat een schrijver volledig achter zijn teksten verdwijnt – voor hemzelf, maar zeker ook voor de