Het leven als aangever De flaptekst van Zinspelen, de nieuwe dichtbundel van Tseard Veenstra, begint met een drietal vragen: Lezen we de dichter of is het zijn schaduw? Zien we