Verloren evenwicht In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was echtscheiding niet iets waar openlijk over werd gesproken. Het onderwerp kwam zeer discreet ter sprake in de