Rijkgeschakeerde bundel Pieter Waterdrinker haalt haar in zijn roman Tsjaikovskistraat 40, een autobiografische vertelling uit Rusland al een paar keer aan: de androgyne dichteres en schrijfster Zinaïda Hippius (1869 –