Een prachtig boek met een suikerzoet einde Romans over homoseksuelen kennen doorgaans een noodlottig einde. Er gaat iemand dood of er wordt iemand terminaal ziek. Dat moet een van de