Dr. F. Lulofs (1919-2003), de man die mij de Reinaert leerde lezen – zijn bevlogen colleges maakten dat ik die Middelnederlandse tekst met plezier ter hand nam en zelfs herlas