De Lezer des Vaderlands bespreekt De Magdalenacodex van Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg.