Dat illustrator Jan Marinus Verburg als eerste genoemd wordt op het omslag van Tom Tippelaar, terwijl Annie M.G. Schmidt de tekst heeft geschreven, heeft waarschijnlijk met de ontstaansgeschiedenis te maken.