Een blik achter de zwarte balken, fouten grappen en pikante taboes Op het achterplat van Duizend bommen en castraten worden de deuren alvast geopend: ‘Censuur is van alle tijden en