Niet De moeder aller vragen van Rebecca Solnit, niet De pelikaan van Martin Michael Driessen en niet Mari plukt de dag van Mari Maris, maar Tijl van Daniel Kehlmann is