Het Boekenweekgedicht van Tsead Bruinja is er al in het Fries, Nederlands, Achterhoeks, Gronings, Drents, Zuid-Afrikaans, Maastrichts, Helmonds en nu ook in het Twents. Martin ter Denge vertaalde het en leest het voor.