Voor een lezer met lef Skip staat voor overslaan, maar ook voor keilen, het over het water laten dansen van een platte steen tot die zinkt. Bloom, de jonge hoofdpersoon