In Levende Talen Tijdschrift staat een onderzoek naar de persoonlijke literaire voorkeuren van docenten Nederlands in opleiding (alleen studenten die via de universiteit worden opgeleid, HBO masters werden buiten beschouwing