Zoveel plezier kan er tussen twee kaften terechtkomen Gilles de Geus zou je een moderne klassieker kunnen noemen. Het eerste optreden van de geestige geus in stripblad Eppo dateert uit