Tijdens het schrijven aan zijn dissertatie, de biografie van Jo Otten, kwam Rob Groenewegen in aanraking met de criticus Victor van Vriesland (1892-1974), neef van Ottens echtgenote Jetty Kattenburg. Nu