De C. staat voor Coco, maar veel meer weet ik niet. C. Harms Tiepen was tussen 1910 en 1921 een kleine uitgever in Den Haag, die keurige tijdschriften als Artistiek weekblad voor schilderkunst en kunstnijverheid en Technisch tijdschrift voor Ned.-Indië afleverde. Hij moet een praktisch man zijn geweest, want zijn fonds bestaat grotendeels uit handboeken voor buitenboordmotoren en tractors. Op het omslag van De Stijl stond Harms Tiepen tevens vermeld als uitgever, gedurende de eerste jaargang tenminste, want daarna liet een ontstemde Van Doesburg zijn tijdschrift in eigen beheer drukken. Een vreemde eend in de bijt van de uitgeverij was de psychologische roman Levensleed (1911), ‘een boek voor ouders’ dat in korte tijd tweemaal herdrukt moest worden. Hoofdpersoon Harry ter Aar gaat ten onder aan het leed dat homo-zijn heet. De schrijver van Levensleed, M.J.J. Exler, was een theosofische kippenfokker. Greet Hofmans had een lijntje met hem. Hoe uitgever en schrijver elkaar gevonden hebben, geen idee, maar met Harms Tiepen had Exler in ieder geval die praktische instelling gemeen. In De Kampioen van 3 juli 1914 staat een foto van een trotse Exler, die voor zijn patrijshondje een handige mand aan zijn fiets had geknutseld. ‘De hond schijnt op zeer lange tochten het bijzonder aangenaam te vinden in zijn mandje te worden meegenomen.’

Nick ter Wal