Geluk in de Veenkoloniën, originally uploaded by coen peppelenbos.

Er zijn schrijvers die je herkent aan hun hoest (Willem Frederik Hermans). Er zijn schrijvers die je herkent omdat ze een merkwaardige motoriek hebben (Bart Chabot). Er zijn schrijvers die je herkent aan hun schoenen (Jan Siebelink). Er zijn schrijvers die je herkent door een accessoire (pijp, Harry Mulisch, ook toen hij al geen pijp meer rookte). En je hebt schrijvers die je herkent vanwege die extravagante wenkbrauwen.